Nota prawna i polityka prywatności

Nota prawna

Właścicielem witryny www.adwokatfilik.pl jest Adwokat Dawid Filik Kancelaria Adwokacka, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, NIP: 748-156-64-33.

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Adwokat Dawid Filik Kancelaria Adwokacka nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Użytkownicy niniejszej witryny powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do ich praw i obowiązków.

Nawiązanie kontaktu z właścicielem witryny za jej pośrednictwem, w tym również za pomocą poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego lub  formularza kontaktowego dostępnego na stronie nie jest równoznaczny z zawarciem umowy o świadczenie usług pomocy prawnej. Umowa o świadczenie usług prawnych zawierana zostaje dopiero w razie wyraźnego potwierdzenia przez Adwokata Dawida Filika Kancelarię Adwokacką i ustalenia przez strony zasad współpracy.

Wszystkie materiały zawarte w witrynie są chronione prawami autorskimi. Właściciel witryny nie udziela nikomu zgody czy zezwolenia na powielanie tych treści, ich kopiowanie,  modyfikowanie,  publikowanie  czy  opracowywanie. 

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny internetowej działającej pod adresem www.adwokatfilik.pl.

 2. Administratorem danych osobowych jest Adwokat Dawid Filik Kancelaria Adwokacka, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, NIP: 748-156-64-33.

 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 4. Użytkownicy witryny podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego korzystania z witryny, w tym do skorzystania z formularza kontaktowego.

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

 7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  – prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
  – prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
  – prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
  – prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  – prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO.

  W celu skorzystania z wyżej wskazanych uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem listownie pod adresem Adwokat Dawid Filik Kancelaria Adwokacka, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub adresem e-mail: kancelaria@adwokatfilik.pl.


II. Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.adwokatfilik.pl/kontakt wymaga wskazania następujących danych osobowych:
  – Imienia i nazwiska,
  – Numeru telefonu,
  – Adresu email.
 1. Formularz umożliwia przesłanie Administratorowi krótkiej wiadomości lub opisu sprawy.

 2. Wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego jest dobrowolne.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika i zaakceptowaniu przez niego postanowień polityki prywatności.

 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.


III. Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm tzw. plików cookies.

 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym Użytkownika witryny.

 3. Pliki cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 4. Stosowane przez Administratora pliki cookies pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika.

 5. Administrator wykorzystuje zarówno cookies wewnętrzne (pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny witryny) oraz cookies zewnętrzne (pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora).

 6. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach Użytkownika:
  – Google Analytics,
  – LinkedIn,
  – Facebook.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  – Usprawnienie i ułatwienie dostępu do witryny – Administrator może przechowywać w plikach cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących witryny, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć korzystanie Użytkowników z witryny:
  – Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania witryny.
 1. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 2. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w witrynie.


IV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie.

 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w witrynie.